Connecting College and Community

De weg naar divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs.

Let op: het adres van deze sessie is Wibautstraat 2-4 (Kohnstammhuis Amstelcampus HvA), NIET Weesperzijde 190! Veel van zowel sociale als culturele ongelijkheid in de stad wordt gewijd aan onderwijssegregatie, kansenongelijkheid en een te sterke scheiding tussen verschillende onderwijsniveaus en diverse groepen in de maatschappij. Ook binnen het hoger onderwijs zien we dat demografische gelijkheid in de stad nog niet is doorgedrongen tot een evenredige verdeling tussen MBO, HBO en WO en dat verbinding met diverse gemeenschappen af en toe ver te zoeken is. Inclusiviteit staat hoog op de agenda van kennisinstellingen en verschillende Chief Diversity Officers zijn in het leven geroepen de afgelopen jaren. Toch is er nog veel te behalen op het gebied van inclusief hoger onderwijs en bijbehorende maatschappelijke betrokkenheid. Hierover spreken we met onder andere Ismintha Waldring (Onderzoeker Identities, Diversity and Inclusion, VU Amsterdam), Marlon Tjondrodiwongso (Coach Over Bruggen, De Bildung Academie), Jerry Afriyie (Oprichter Wit aan Zet) en Fatima Kamal (Educator Chief Diversity Officer Team UvA)

In deze break-out sessie komen verschillende groepen die zich hard maken voor inclusief hoger onderwijs aan het woord. Voor wie is het huidige hoger onderwijssysteem ontworpen en wie voelen zich thuis in dit systeem? Wie worden er nog veelal buitengesloten? Met wie komen studenten in aanraking als het gaat om diversiteit in de samenleving? Wiens stemmen worden niet gehoord en wiens expertise wordt te weinig geraadpleegd binnen deze discussie? Ook zoeken we de verbinding tussen onderwijsinstellingen en maatschappelijke vraagstukken. Hoe manifesteren sociale en culturele ongelijkheid en segregatie zich in het onderwijs en hoe kunnen we deze cyclus doorbreken? Hoe kunnen instellingen een brug slaan naar diverse communities in de stad? Hoe kan inclusief hoger onderwijs zich inzetten voor een inclusieve maatschappij?

Om al deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden is de sessie interactief, waarbij we alle aanwezigen stimuleren actief mee te denken over de toekomst van inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs. Er zullen vier groepsgesprekken plaatsvinden om verschillende thema’s binnen het onderwerp te behandelen. Elk van deze gesprekken richt zich op beleid, inhoud en vorm; waar ligt verantwoordelijkheid voor wie en welke concrete handelingsperspectieven zijn er? Samen vormen we een coalitie van organisaties, initiatieven en individuen. Uiteindelijk zullen de uitkomsten van de gesprekken leiden tot een eerste aanzet van een Manifest Inclusief Hoger Onderwijs.

De moderator van deze breakout sessie is Zoë Papaikonomou.

Programma

13.30 – 14.00 uur   Inloop

14.00 – 14.15 uur   Introductie

 • Zoë Papaikonomou
 • Ismintha Waldring – [email protected]
 • Jerry Afriyie – Wit aan Zet

14.15 – 14.35 uur   Pitches Good Practices

 • Khaled Tamimy – Director Diversity Talks
 • Fatima Kamal – Chief Diversity Officer Team UvA – Academic Diversity Buddy Program
 • Marlon Tjondrodiwongso – Over Bruggen – Bruggen bouwen tussen verschillende vormen van hoger onderwijs
 • Rob Andeweg – HvA en BOOT – Fieldlabs: Maatschappelijk betrokken onderwijs in de stad

14.35 – 15.05 uur   Gesprekssessie/Workshop Inclusief JIJ

 • De weg naar hoger onderwijs toe: voor iedereen bereikbaar.
 • Hoger onderwijs in de wereld en de wereld in het klaslokaal.
 • Een inclusieve onderwijs omgeving voor student en docent.
 • Praten we over inclusie op inclusieve wijze.

15.05 – 15.250uur   Koffie pauze

15.20 – 15.50 uur   Gesprekssessie/Workshop Inclusief JIJ

 • De weg naar hoger onderwijs toe: voor iedereen bereikbaar.
 • Hoger onderwijs in de wereld en de wereld in het klaslokaal.
 • Een inclusieve onderwijs omgeving voor student en docent.
 • Praten we over inclusie op inclusieve wijze.

15.50 – 16.15 uur   Terugkoppeling gesprekssessies en opstellen manifest

16.15 – 16.30 uur   Afsluiting

AVOND

16.30 – 17.15 uur   Borrel bij OSCAM

Een borrel om de dag af te sluiten. Metrolijn 53 vertrekt om de 5 minuten en verbindt de HvA Amstelcampus rechtstreeks met OSCAM.

 

Afbeelding: ©William Stitt. Courtesy of Unsplash.

Mede mogelijk gemaakt door

 • Break-outsessie

Dinsdag 18 juni 13.30 - 16.30
Amstelcampus: Weesperzijde 190, 1097 DZ, Amsterdam

LET OP: Beperkt plaatsen beschikbaar. Na aankoop van een ticket is ook een reservering vereist.

Reserveer plaats