Khaled Tamimy

Khaled Tamimy

Khaled Tamimy (Amsterdam) is student wiskunde en natuurkunde met een grote interesse en professionele ervaring in diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs. Khaled werkt als directeur voor Diversity Talks, een kleine student-geleide non-profit organisatie, die onderwijsinterventies en programma’s ontwerpt en implementeert om toegang, gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit binnen onderwijsinstellingen in Amsterdam bevorderen. Huidige programma’s van Diversity Talks zijn een maatschappelijk verantwoorde denktank genaamd Think Impact en een voorbereidend educatief programma voor studenten in de laatste fase van het voortgezet onderwijs, StudieHub genaamd. Tijdens WeMakeThe.City treedt Khaled op als gespreksleider tijdens Connecting College and Community op dinsdag 18 juni.

Meer sprekers