The Port Makes The City

Hoe houden we de havens van Amsterdam future proof?

Stad en haven zijn sinds het ontstaan van Amsterdam verstrengeld in een afwisselende dans. Dan weer heel close, dan weer met meer afstand. Anno 2019 worden de banden nauw aangehaald. De haven is de plek waar nieuwe, schone energie ontwikkeld wordt, de circulaire economie gestalte krijgt, innovatieve maakindustrieën zich vestigen en de oplossingen liggen voor slimme aan- en afvoer van alles wat de stad nodig heeft en kwijt wil. De havens zorgen als het ware voor de stofwisseling van stad en regio.

Ben je benieuwd wat er allemaal gebeurt in de haven en wil je meedenken en meepraten over hoe we de haven vitaal en future proof houden? Kom dan naar onze conferentie op de scheepswerf Damen Shiprepair, en ga ’s middags op havenexpeditie in het meest verrassende deel van Amsterdam!

The Port Makes The City Conferentie zet de haven van Amsterdam in de spotlights aan de hand van een boeiend ochtendprogramma met een variatie aan sprekers en pitches. Niet alleen de kansen die de havens in het Noordzeekanaalgebied bieden, maar ook de druk op de ruimte wordt duidelijk in beeld gebracht. De bijeenkomst vindt plaats in een omgeving waar je de haven als het ware ruikt, proeft, voelt en hoort: de kantine van Damen Shiprepair in Amsterdam-Noord.  

De conferentie legt de nadruk op de grote economische impact van haven en de maatschappelijke betekenis van de havensector voor de Amsterdam Metropoolregio. Aan bod komt het belang van de maakindustrie, energietransitie en de circulaire industrie, die onder leiding van een moderator tegenover de schurende ‘wake up call’ van oprukkende woningbouw en andere bedreigingen wordt gezet. In de eindconclusie stellen we vast wat de positie en de rol van de haven is over 25 jaar.

Programma

09.00 – 09.30 uur

Inloop met koffie en thee

09.30 – 09.35 uur

Introductie door moderator Esther van Rijswijk

09.35 – 09.50 uur

Aftrap met de initiatiefnemers:

 • Annemarie Manger, Director Engineering Tata Steel Europe / Vrz. Stichting Amports 
 • Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam
 • Tjeerd Schulting, directeur Damen Shiprepair

09.50 – 10.10 uur 

Wat komt er op ons af en welke invloed heeft dit op de haven van Amsterdam?
Marieke Blom, Hoofdeconoom bij ING Bank 

10.15 – 10.45 uur

Discussie onder leiding van Esther van Rijswijk met personen uit het havenbedrijfsleven, Port of Amsterdam, de gemeente Amsterdam, ondernemers, belangenbehartigers en het publiek.

 • Dick van Damme, lector Mainport Logistiek HvA
 • Eduard de Visser, Hoofd Strategie Port of Amsterdam, over energietransitie en circulaire economie
 • Pieter Klomp, adjunct-directeur Ruimte & Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam, over de combinatie van wonen en werken

10.45 – 11.00 uur   Pauze

11.00 – 11.30 uur

Vier innovatieve pitches van bedrijven uit de haven van Amsterdam:

 1. Bart van der Meulen, directeur Energietransitie bij Tata Steel : Energietransitie
 2. Floris Geeris, mede-eigenaar van Integrated Green Energy Solutions Amsterdam: hergebruik van niet-recyclebaar plastic
 3. Enver Loke, eigenaar Chocolatemakers : CO2-neutraal ondernemen
 4. Said Arslan, directeur Bouwhub Amsterdam : Start-up bouwlogistiek over water

11.30 – 12.00 uur

Kate Raworth samen met Annerieke Douma van Circle Economy over Doughnut Proof Port inclusief discussie met de zaal.

12.00 – 12.30 uur

Energie en circulair. Panelgesprek en discussie met de zaal onder leiding van Esther van Rijswijk. Panelgesprek met onder andere Micha Hes (AEB), Annemarie Manger (Tata Steel/Amport) en Roon van Maanen, (Port of Amsterdam).

12.30 – 13.30 uur Netwerklunch

 

Break-outs

14.00 – 17.00 uur Havenexpedities

De Havenexpedities tijdens The Port Makes The City geven een beeld van de haven in de praktijk.  Bedrijven zetten exclusief voor WeMakeThe.City hun deuren open voor belangstellenden en geven een boeiende rondleiding waarin alles van productie tot innovatie voorbij komt. De organisatie biedt voor deze havenexpedities gratis vervoer aan van en naar Damen Shiprepair Amsterdam.

The Port Makes The City biedt de volgende Havenexpedities aan:

1. Maakindustrie: Havenexpeditie naar Tata Steel Europa

Hoe ziet de dagelijkse praktijk eruit van ’s werelds meest innovatieve staalproducent die al honderd jaar actief is IJmuiden? 

2. Wereldhaven: Havenexpeditie naar CWT en Chocolatemakers

Bezoek aan en rondleiding in de cacaoloods van CWT. Ontvangst bij de nieuwe chocoladefabriek van Chocolatemakers.

3. Maakindustrie: Havenexpeditie Damen Shiprepair Amsterdam

Hoe ziet de dagelijkse praktijk van een havenbedrijf eruit dat al honderd jaar actief is in Amsterdam-Noord? Rondleiding op het terrein en in de loodsen en de shipdocks van Damen Shiprepair Amsterdam.

Locatie: Damen Shiprepair – T.t. Vasumweg 125-131 Amsterdam

4. Recycling: Bezoek aan ICL (fosfaat recycling)

Presentatie en rondleiding bij ICL. Op deze locatie werd al in 1907 de ‘Amsterdamsche Superfosfaatfabriek’ gebouwd, in 1982 overgenomen door ICL. Deze fabriek produceert bijna 600.000 ton aan hoogwaardige meststoffen per jaar.

5. Start-up / Scale-up in de haven

Hoe ziet de kraamkamer van innovatief industrieel Amsterdam er uit? Laat je rondleiden door Prodock langs een keur aan nieuwe initiatieven. Prodock is dé industriële innovatiehub, waar nieuwe technologieën en producten op het terrein van onder meer duurzame energie, circulaire economie en logistiek op industriële schaal uitgetest worden.

Mogelijk gemaakt door

 • Urban Conference

Woensdag 19 juni 09.00 - 17.00
Damen Shiprepair – T.t. Vasumweg 125-131 Amsterdam

LET OP: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Reserveer plaats