Micha Hes

Micha Hes

Micha Hes is Business Developer bij AEB Amsterdam, dat manieren bedenkt om afval om te zetten in energie. Hij spreekt woensdag 19 juni op de Urban Conference The Port Makes the City.

Bij AEB Amsterdam (het afvalwerkingsbedrijf in Amsterdam) wordt, in samenwerking met nationale en internationale partners, nagedacht over methodes om slimmer om te gaan met afval en meer waardevolle materialen uit afval te halen. Zo wordt er gewerkt aan het verhogen van een de groengasproductie en een plasticscheidingslijn voor huishoudelijk afval. In het Westelijk Havengebied van Amsterdam bouwt AEB een duurzame energiecentrale die gaat draaien op biomassa. Met die centrale kan AEB het tweevoudige aan duurzame warmtecapaciteit bieden aan het warmtenet van de stad. 

Met Waternet en Port of Amsterdam werkt het bedrijf om de Amsterdam Metropoolregio een circulaire en duurzame hotspot te maken.

Meer sprekers