Expeditie Almere #1 Oosterwold

Radicaal anders ontwikkelen

Op expeditie naar Oosterwold. Traditionele projectontwikkeling maakt plaats voor nieuwe vormen van ontwikkeling, waarbij bewoners zowel planoloog als ontwikkelaar zijn.

LET OP: Dit programma is onderdeel van de Meetup Expeditie Almere die duurt van 10:30 t/m 13:00 in het WTC Almere. Deelname aan de meetup is niet verplicht maar wel nuttig. Vergeet je laarzen/oude schoenen niet, zeker in het geval van regen. Vergeet niet bij reserveren een gratis ticket (+1) te selecteren! Indien er nog vragen zijn mail naar [email protected] of [email protected].

Tijdens deze expeditie geven we meer inzicht in wat omgevingsgericht werken is en wat de Omgevingswet van ons vraagt. We gaan de dialoog aan met de deelnemers over dilemma’s die op de betrokken partijen afkomen nu we meer loslaten, meer overlaten aan initiatiefnemers en meer samenwerken. Hoe staan we meer initiatief toe? Hoe geven we ruimte, maar borgen we ook de belangen en verantwoordelijkheden?

We gaan op expeditie naar Oosterwold, gelegen in de driehoek Almere, Zeewolde en het Gooi. Bij de ontwikkeling van dit gebied staat de overheid – op het formuleren van spelregels en het verlenen van een vergunningen na – grotendeels aan de zijlijn. Spin in het web is de gebiedsregisseur. Deze heeft een coördinerende rol bij het verkrijgen van een perceel grond en het toetsen van plannen. Wijken, straten en vooraf vastgestelde kavels bestaan niet. De bewoners maken Oosterwold en zijn zowel planoloog als zelfontwikkelaar. Zij leggen binnen kavelwegverenigingen de infrastructuur van wegen aan en maken de eigen kavel via procedures en onder speciale condities bouwrijp, van landbouw tot woongrond.

Op basis van de door de overheid gestelde condities is elke initiatiefnemer (kavelkoper) zelf verantwoordelijk voor omgevingsonderzoeken, het opstellen van een ontwikkelplan, het kavelontwerp en de waterhuishouding. Oosterwold is daardoor radicaal anders dan gebruikelijk. Het agrarische landschap krijgt door de initiatiefnemers stap voor stap meer een woonvorm. Tijdens de expeditie gaan we dieper in op deze unieke ontwikkelmethodiek.

Programma

13:00 uur
Verzamelen bij de bus die ons rond zal rijden tijdens deze expeditie.

13:20 uur
De eerste stop is bij de Kievitsweg, waar projectmanager Maarten Koning een presentatie zal geven over de innovatieve vorm van begeleiden bij de ontwikkeling van 10 energieneutrale woningen voor collectief Wilgenwold.

14:00 uur
Vervolgens rijden we door naar de Auguste Comteweg. Daar zullen Martin den Boer (adviseur waterprocedures) samen met Lione du Piêd (programmamanager Oosterwold) de rol van Waterschap Zuiderzeeland bij waterberging en de monitoring van afvalwaterzuivering in Oosterwold verder uitlichten. Ook bezoeken we het Vuursteenhof met initiatiefnemer Hendrik-Jan de Wit en krijgen we van hem een rondleiding langs het project Tiny House Farm, waar wel 31 tiny houses gebouwd worden.

15:00 uur
Na een korte busrit komen we aan bij boerderij Uniek Leven. Initiatiefnemer van de kavelvereniging Kathedralen Vallei Wim van Leeuwen vertelt over de zorgboerderij met theehuis die hier ontwikkeld gaan worden en een basis gaan vormen voor een hechte zorggemeenschap.

16:00 uur
Afsluiting en borrel.

Mede mogelijk gemaakt door

  • Expeditie

Vrijdag 21 juni 13.00 - 16.00
WTC Almere, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere

LET OP: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Reserveer plaats