Maarten Koning

Maarten Koning

Maarten Koning is gemeenteraadslid voor de D66 is gemeente Utrecht en houdt zich bezig met onderwerpen als energie, milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast adviseert hij ontwikkelaars, woningcorporaties en overheden over draagvlak en zeggenschap bij ruimtelijke ontwikkelingen in andere gemeenten dan Utrecht. Op dit moment werkt hij ook als projectmanager in opdracht van Project in Green en Stichting Collectief Wilgenwold, organisaties die zich bezig met het ontwikkelen van energieneutrale woningen in Oosterwold.

Meer sprekers