Wim van Leeuwen

Wim van Leeuwen

Uniek Leven is een zorg- en zelfbouwgemeenschap in wording in het nieuwe gebied Oosterwold in Almere. De gedreven Wim van Leeuwen en dochter Stefanie zijn de initiatiefnemers van Uniek Leven en Kavelvereniging Kathedralenvallei. Primair was het idee dat het project slechts een zorgboerderij zou behelzen, waarbij ouderen met lichte dementie verzorging kunnen krijgen van mensen met een verstandelijke beperking. Hier is nu een theehuis bijgekomen, waaromheen de hechte zelfbouwgemeenschap vorm gaat krijgen. Hij neemt op 21 juni als spreker deel aan de expeditie door Oosterwold in Almere.

Meer sprekers