Bart Reuser

Bart Reuser

Bart Reuser is architect en een van de oprichters van het internationale, innovatieve NEXT architects. Hij is nauw betrokken bij verschillende transformatieprojecten. Verder is hij docent en onderzoeker aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Hij schreef onder andere het boek Seoulutions, over transformaties van stedelijke gebieden.

Reuser studeerde in 1999 af aan de Technische Universiteit Delft, afdeling Architectuur. Samen met Marijn Schenk ontving hij een eervolle vermelding als winnaar van de eerste prijs van de ARCHIPRIX 2000 voor hun project ‘Het Gelaagde Land’. Naast zijn werk als projectarchitect doet hij onderzoeksprojecten, zoals Seoulutions. Reuser was in 2010 en 2011 gast hoogleraar aan de University of Seoul in Korea. Hij is ook lide van de adviescommissie Architectuur bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en van het bestuur van OASE, tijdschrift voor architectuur.

Hij spreekt op de break-out sessie Bike & City op 19 juni.

Meer sprekers