Stad in Beweging

Hoe kan Amsterdam een sportieve stap voorwaarts zetten?

Met zijn fietspaden, vele parken en overvloedige water biedt Amsterdam legio mogelijkheden aan inwoners die graag bewegen. Toch zitten nog te veel Amsterdammers te vaak stil. Hoe kan, bij het inrichten van de stad, nog beter gekeken worden naar het stimuleren van sport en beweging? En wat is er verder voor nodig om meer Amsterdammers in beweging te krijgen? In dit programma brengen we inspirerende voorbeelden voor het voetlicht en verkennen we de mogelijkheden met experts.

Dit programma vindt plaats in zaal D201-202 van de RAI. Deze zaal bevindt zich in het Elicium Centre (nr. 13 op de onderstaande kaart).

Programma

09.30 – 09.40     OPENING

Welkomstwoord door moderator Arend de Geus.

09.40 – 10.05     FUNBOX

Stadsmaker Arjen Heus, oprichter van PLYGRND.CITY, legt de bal graag bij de burger als het op sport en bewegen aankomt. Dit doet hij onder andere via het Hoodlab. Vanuit deze ‘reizende’ zeecontainer organiseert Heus co-creatiesessies waarin bewoners gezamenlijk op zoek gaan naar interventies in de publieke ruimte. Een van de projecten die uit het Hoodlab voortvloeide, is de funbox, een container met sportspullen die in de publieke ruimte wordt geplaatst. Enkele jongeren uit de buurt krijgen de code waarmee de funbox geopend kan worden en beheren zo de sportspullen. Studenten van de ROC-opleiding tot Urban Sport Trainer zijn dit jaar een challenge aangegaan bij Heus. Het doel van de studenten: van de funbox een stadsbreed fenomeen maken. De studenten zullen, samen met Mohammed Jâouna, het hoofd van de opleiding, op het podium vertellen hoe de funbox werkt en hoe de challenge is verlopen.

10.05 – 10.25     EYEBEACONS

Joey van der Bie onderzoekt namens de HvA de rol die techniek kan spelen om mensen in beweging te krijgen. Hij geeft een presentatie over het project EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces. Het gaat om een app waarmee mensen met een visuele beperking beter door de stad kunnen navigeren.

10.25 – 11.00     SLUISBUURT

Op de kop van het Zeeburgereiland zal de komende jaren een wijk verrijzen met woontorens van ruim 100 meter: de Sluisbuurt. Hoe zorg je er bij het inrichten van de publieke ruimte voor dat de toekomstige bewoners van deze buurt genoeg bewegen en spelen? Studenten van de door Esther Bouw gecoördineerde minor “Creative Growth Initiative”aan de Hogeschool InHolland gingen in opdracht van architectenbureau UNStudio met deze vraag aan de slag. Tijdens deze conferentie presenteren ze hun ideeën. Iris van der Helm, ontwerper publieke ruimte bij de gemeente Amsterdam, is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Urban Sports Zone in de naast de Sluisbuurt gelegen Sportheldenbuurt. Zij vertelt over dit ontwerp en reageert op de pitches van de studenten.

11.00 – 11.10     COMMIT

Vertoning van de korte documentaire Commit, een productie van PLYGRND.city. Het is een film over freerunning en de toewijding die daar voor nodig is.

11.10 – 11.30    HARDLOPEN

De Marokkaans-Nederlandse Zainab Makhlouf ontdekte pas op latere leeftijd het genot van het hardlopen. De sport greep haar zo, dat ze met haar stichting Be Interactive al jaren vrouwen met veelal een andere achtergrond in beweging probeert te krijgen. Tijdens deze conferentie vertelt ze hoe ze dat doet en waarom het zo hard nodig is.

11.30 – 12.00     JEUGD

Aan het slot van het programma richten we onze blik op de toekomst en kijken we naar de jeugd. Dit doen we met Katelijne Boerma, Mirka Janssen en Diederik Fit. De laatste is programmamanager van Topscore Amsterdam, een gemeentelijke organisatie die middelbare scholieren de mogelijkheid biedt om tijdens en na schooltijd kennis te maken met diverse sporten. Janssen is verbonden aan de HvA en doet samen met andere HvA-onderzoekers en ALO-studenten al ruim vijf jaar onderzoek naar de motoriek van 5000 Amsterdamse schoolkinderen op dertig scholen. Katelijne Boerma richt zich als fietsburgemeester vooral op de jongste jeugd. Door het gesprek met vele basisschoolleerlingen aan te gaan, wil ze de fietswensen van de kinderen in kaart brengen.

Mede mogelijk gemaakt door

Dinsdag 18 juni 09.30 - 12.30
RAI, Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam

LET OP: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Reserveer plaats