Diederik Fit

Diederik Fit

Diederik Fit is sinds 2014 programmamanager van Topscore Amsterdam. Deze gemeentelijke organisatie biedt middelbare scholieren de mogelijkheid om tijdens en na schooltijd via verschillende activiteiten kennis te maken met diverse sporten.

Meer sprekers