Gebiedsmeet-up Zaanstad

Debat over de MRA en haar nieuwe Zaankanters

Zaanstad en Amsterdam raken steeds meer verbonden in de MRA. Wat doet dat met onze stad? Babel gaat in het Zaantheater in gesprek met bestaande en nieuwe Zaankanters, zowel bewoners als ondernemers en professionals, die hun ervaringen met ons delen.

Voorafgaand aan dit programma is er een vaarexpeditie door de Achtersluispolder. Klik hier voor meer informatie en om te reserveren. Vergeet niet bij reserveren een gratis ticket (+1) te selecteren! Indien er nog vragen zijn mail naar [email protected] of [email protected].

De Achtersluispolder is dé plek waar in een uitgekiend programma van wonen en bedrijvigheid definitief de verbinding met Amsterdam kan worden gelegd. Het is onvermijdelijk dat het stedelijke Amsterdam, dat inmiddels het NDSM-­terrein heeft bereikt, tot aan de Ring A10 zal doorgroeien.

Een fragment uit de nota MAAK.Zaanstad, waarin de potentie van de verbinding tussen Amsterdam en Zaanstad wordt afgemeten aan de oprukkende bebouwing. Feitelijk zijn beide steden al op verschillende manieren en via meerdere routes verbonden. Woningzoekenden kunnen al heel lang het Noordzeekanaal over, in beide richtingen en zowel in de huur- als in de koopsector. Ook startende ondernemers vinden hier bedrijfsruimte voor een aantrekkelijke prijs en goede bereikbaarheid dankzij de verbrede Coentunnel en over het water. Verder wordt er, ook al heel lang, bestuurlijk samengewerkt op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam. Kortom, veel verbindingen, zowel zakelijk als bestuurlijk en persoonlijk, en weldra dus daadwerkelijk aaneengesloten. Onafwendbaar dus.

Programma

Wat doet deze ontwikkeling met onze stad? Met de hele stad of vooral met Zaandam? Betekent het een verlies aan eigenheid, of bieden de reeds lang bestaande verbindingen juist kansen? Zaans architectuurplatform Babel laat hierover uiteenlopende professionals aan het woord:

Angelique Finkers, directeur van het Zaantheater heeft de ambitie het Zaantheater nog meer te laten bijdragen aan een leuke en gezellige stad, voor nieuwkomers en voor de huidige bewoners. Zij ziet vooral kansen en wil die ons graag voorhouden.

Jaap Draaisma is bestuurslid en grondlegger van broedplaats De Honigfabriek in Koog aan de Zaan, een bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers. Draaisma heeft in Amsterdam diverse broedplaatsen ontwikkeld en heeft bewust de stap gemaakt naar de regio.

Andre Buys is onderzoeker bij RIGO en weet als geen ander hoe de woningzoekende beweegt op de woningmarkt, vooral in de regio Zaanstad. Hij heeft de cijfers van 2018 en de jaren daarvoor geanalyseerd en zal daar duiding aan geven.

Frank van Dooren is al geruime tijd directeur-bestuurder van woningcorporatie ZVH en heeft daarvoor bij de gemeente Zaanstad gewerkt als directeur Stad. Hij weet als geen ander welke waarden van invloed zijn op het wonen in onze stad, maar ook wat de woningmarkt en de stad in de nabije toekomst zal moeten bieden om zowel de Zaankanters als de ‘import’ goed te huisvesten. 

Uitreiking ontwerpwedstrijd Zaanstad. Ontwerp Veilige Omgeving (OvO) daagt studenten en professionals uit om hun capaciteiten op het ‘veilig ontwerpen’ van de Achtersluispolder in de gemeente Zaanstad te etaleren. De gemeente Zaanstad is op zoek naar inspirerende concepten die hen helpt bij het verder inrichten van de Achtersluispolder. De winnaar wint een geldbedrag van € 2000,- en zal tijdens dit programma zijn of haar concept pitchen. 

Maar we laten ook nieuwe Zaankanters aan het woord. Wat missen zij in onze stad? Wat heeft hen verrast aan onze stad? Welke aanbevelingen doen zij waar Zaanstad haar voordeel mee kan doen? We ondervragen een panel van ervaringsdeskundigen, samengesteld uit nieuwe Zaankanters maar ook geboren en getogen Zaankanters die zich misschien (nog) niet helemaal herkennen in het metropolitane woonmilieu uit de nota MAAK.Zaanstad. En tot slot willen we de plek van samenkomst, het Zaantheater, recht doen door Zaanse muziek toe te voegen aan het programma.

Mede mogelijk gemaakt door

  • Expeditie

Vrijdag 21 juni 16.00 - 18.00
Theater Zaanstad, Nicolaasstraat 3, 1506 BB Zaandam

LET OP: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Reserveer plaats