Angelique Finkers

Angelique Finkers

Als directeur van het Zaantheater heeft zij de ambitie het theater nog meer te laten bijdragen aan een leuke en gezellige stad, voor zowel de huidige bewoners als voor nieuwkomers. Zij benadrukt de sociale functie die het theater heeft binnen Zaandam om inwoners met elkaar te verbinden.

Meer sprekers