De Week van Kraaiennest #3: Burgerparticipatie

KENNIS EN KUNDE VAN BEWONERS INZETTEN BIJ BUURTONTWIKKELING

De vraagstukken in de buurten en wijken worden al maar complexer, de overheid raakt steeds meer op afstand en de bewoners worden steeds mondiger en weten hun krachten steeds beter te bundelen. Er zijn twee vragen te beantwoorden:

Hoe maakt de lokale overheid in de toekomst beter gebruik van de betrokkenheid, vaardigheden en kennis van de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in buurten en wijken bij het realiseren van haar wettelijke taken en politieke ambities? Kortom hoe organiseert het gemeentelijk apparaat op constructieve en gelijkwaardige wijze burgerparticipatie? 

En hoe organiseert het burgerinitiatief zich en geven buurtcommunities vorm aan het eigen initiatief? Wie neemt de lead? Met wie wordt er samengewerkt en wie is het aanspreekpunt bij de overheid? En ook welk instrumentarium is er beschikbaar om de ambities en de initiatieven waar te maken? Samengevat: hoe richt de overheid haar eigen participatie in? Hoe ondersteunt en bekrachtigd zij het initiatief van onderop? Wat hebben de buurtplatformen nodig om effectief te zijn?

Programma

12.30-13.30 UUR    LUNCH

13.30 – 17.30 UUR BREAK OUT ‘COMMON GROUND’

  • Doing It Together (De Bonte Kraai): what can the co-creation success story of Antwerp teach de K-Buurt? With a.o. Manu Claeys (StRaten-generaal, Antwerp).

18.00 – 20.00 UUR CONFERENTIE BUURT PLATFORMEN ZUIDOOST in de BONTE KRAAI

Mede mogelijk gemaakt door

  • Urban Conference

Woensdag 19 juni 13.30 - 20.00
De Bonte Kraai: Kraaiennest 68, 1104 CD, Amsterdam

LET OP: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Reserveer plaats