De Week van Kraaiennest #3: Burgerparticipatie

KENNIS EN KUNDE VAN BEWONERS INZETTEN BIJ BUURTONTWIKKELING

De vraagstukken in de buurten en wijken worden al maar complexer, de overheid raakt steeds meer op afstand en de bewoners worden steeds mondiger en weten hun krachten steeds beter te bundelen. Er zijn twee vragen te beantwoorden:

Hoe maakt de lokale overheid in de toekomst beter gebruik van de betrokkenheid, vaardigheden en kennis van de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in buurten en wijken bij het realiseren van haar wettelijke taken en politieke ambities? Kortom hoe organiseert het gemeentelijk apparaat op constructieve en gelijkwaardige wijze burgerparticipatie? 

En hoe organiseert het burgerinitiatief zich en geven buurtcommunities vorm aan het eigen initiatief? Wie neemt de lead? Met wie wordt er samengewerkt en wie is het aanspreekpunt bij de overheid? En ook welk instrumentarium is er beschikbaar om de ambities en de initiatieven waar te maken? Samengevat: hoe richt de overheid haar eigen participatie in? Hoe ondersteunt en bekrachtigt zij het initiatief van onderop? Wat hebben de buurtplatformen nodig om effectief te zijn? In samenwerking met Meta Commoning Amsterdam en de LSA, de landelijke vereniging van actieve buurten.

Programma

12.30-13.30 UUR    LUNCH

13.30 – 15.30 UUR CITY EXPEDITION: DOING IT TOGETHER (EN)

Antwerp meets de K-Buurt to discuss the steps towards inclusive and effective co-creation. The active community in de K-buurt, known for its Participation Strike in 2018, welcomes co-creation experts Manu Claeys, Koen Wynants and companions from Antwerp, to share and exchange insights, knowledge and best practices. What is the next participatory step for all urban stakeholders of De K-buurt, and how can the insights and experience from Antwerp help them get there?

This break-out session is part of Common Ground, the dayconference on co-creation, participatory democracy and public innovation.

18.00 – 20.00 UUR CONFERENTIE BUURT PLATFORMEN ZUIDOOST in de BONTE KRAAI

Mede mogelijk gemaakt door

  • Urban Conference

Woensdag 19 juni 13.30 - 20.00
De Bonte Kraai: Kraaiennest 68, 1104 CD, Amsterdam

LET OP: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Reserveer plaats