Dorien Zevenbergen

Dorien Zevenbergen

Dorien Zevenbergen is programmamanager Staat van het Onderwijs bij de Onderwijsinspectie. Staat van het Onderwijs is een jaarlijkse onderzoek waarin de inspectie over belangrijke trends en ontwikkelen in het onderwijsstelsel rapporteert. Ze spreekt woensdag 19 juni op de Urban Conference Leren door te doen

 

Op het congres Staat van het Onderwijs wordt jaarlijks een rapport overhandigd aan de minister van OCW, dit jaar op 10 april jongstleden.  Samen met René Kneyber schreef Zevenbergen het boek ‘De Sluipende Crisis. Waarom het onderwijs niet beter wordt.’ Hierin argumenteren de auteurs dat beleid, besturen, scholen, leraren en leerlingen telkens tot mislukken zijn verdoemd en dat een gebrek aan lerend vermogen van de overheid hieraan ten grondslag ligt.

Eerder werkte ze in verschillende rollen bij het OCW en de Onderwijsinspectie. Ook was ze beleidsadviseur Onderwijs bij de gemeente Amsterdam. Ze studeerde filosofie in Leiden en vervolgde haar studie met de eerstegraads lerarenopleiding filosofie aan de UvA.

Meer sprekers