Dorien Zevenbergen (NL)

Dorien Zevenbergen (NL)

Dorien Zevenbergen is werkzaam bij de Onderwijsinspectie. Zij is verantwoordelijk voor de jaarlijkse totstandkoming en publicatie van het rapport De Staat van het Onderwijs, waarmee de inspectie trends en ontwikkelingen in het onderwijs beschrijft en agendeert. Het doel is om hiermee bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs(stelsel).

Samen met René Kneyber schreef Zevenbergen het boek ‘De Sluipende Crisis. Waarom het onderwijs niet beter wordt.’ Hierin argumenteren de auteurs dat beleid, besturen, scholen, leraren en leerlingen telkens tot mislukken zijn gedoemd en dat een gebrek aan lerend vermogen van de overheid hieraan ten grondslag ligt.

Eerder werkte ze in verschillende rollen bij het OCW en de Onderwijsinspectie. Ook was ze beleidsadviseur Onderwijs bij de gemeente Amsterdam. Ze studeerde filosofie in Leiden en vervolgde haar studie met de eerstegraads lerarenopleiding filosofie aan de UvA.

Meer sprekers