Founding Partners

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam werkt intensief aan innovatie en verbetering van dienstverlening, onder andere met het CTO Innovatieteam. Voorbeelden zijn de stadsbankjes van huisafval, zelfrijdende auto’s en het gebruiken van data om de drukte in de stad te kunnen voorspellen. Vanuit Economische Zaken wordt gewerkt aan versterking van de economie in de stad en de metropoolregio, met een gezond ondernemersklimaat en aandacht voor talentontwikkeling, innovatief ondernemerschap, samenwerking en kennisdeling.

Amsterdam economic board

De Amsterdam Economic Board heeft het verder versterken van de welvaart en het welzijn in de Metropoolregio Amsterdam als doel en draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door innovatie te stimuleren en samenwerking te versterken tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger is het Amsterdamse platform voor de creatieve industrie, innovatie en stedelijke ontwikkeling. Met meer dan 600 programma’s per jaar worden bestuur, ambtelijk apparaat, wetenschap en onderwijs, bedrijven, maatschappelijke organisaties, ontwerpers, kunstenaars en actieve burgers bijeengebracht aangaande de grootstedelijke uitdagingen en de zaken die spelen in het dagelijks leven van mensen. De samenwerking van wetenschap, beleid en praktijk leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Amsterdam Smart City

De Metropoolregio Amsterdam wacht niet op de toekomst. We staan samen in het vormgeven van de stad van morgen. Geen uitdaging of vraagstuk is te groot, zolang we met elkaar het gesprek aangaan en samenwerken. Amsterdam Smart City is een collectief dat mensen en organisaties samenbrengt die streven naar een betere, schonere, veiligere, groenere en inclusieve buurt, stad en regio. Amsterdam Smart City activeert de kennis, vaardigheden en het netwerk van het collectief om noodzakelijke veranderingen te realiseren.

Waag

Waag opereert al meer dan twintig jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën en hun toepassing voor sociale innovatie. Met een team van ruim zestig denkers en makers zet Waag aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen.

AMS Institute

AMS Institute streeft ernaar om een internationaal leidend instituut te zijn, waar talent wordt opgeleid en technici, designers, ICT’ers en sociale- en natuurwetenschappers samen oplossingen ontwikkelen voor interdisciplinaire grootstedelijke vraagstukken. AMS Institute is gespecialiseerd in het toepassen van technologie voor stedelijke thema’s als water, energie, afval, voedsel, data en mobiliteit, en het integreren van deze thema’s. AMS Institute zorgt voor diepliggende kennis van de stad, ontwerpt oplossingen voor belangrijke vraagstukken, en past deze toe.

Lead Partners

Parool

Het Parool is in 2019 de officiële mediapartner van WeMakeThe.City. Het Parool brengt kwaliteitsnieuws in een frisse vormgeving, net wat brutaler en met meer humor dan de meeste kranten. Niet voor niets is Het Parool al twee keer ‘The World’s Best Designed Newspaper of the Year’ geworden. Naast het binnen- en buitenlandse nieuws verdiept de redactie zich in de achtergronden uit de regio Amsterdam. Een onmisbare nieuwsbron voor lezers met een voorkeur voor een kwaliteitskrant en liefde voor de stad Amsterdam.

Heineken

Born in Amsterdam, raised by the world: Heineken is ’s werelds bekendste biermerk met van oudsher een sterke band met de stad Amsterdam. Duurzaamheid zit al decennialang in het DNA van het bedrijf: van de retourflessen en kratten tot de windmolens en zonnepanelen voor de brouwerij. En niet te vergeten: onze elektrische trucks die worden ingezet voor de logistiek. Anno 2019 gaat Heineken nog een stap verder en spreekt het de ambitie uit om het merk in 2030 volledig circulair te laten zijn in Nederland. Dat betekent o.a. volledig overstappen naar duurzame energie én het sluiten van materiaal kringlopen. Een mooie uitdaging, en daarom denken en werken we tijdens WeMakeTheCity graag samen aan innovatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Denk je mee?

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een grootstedelijke kennisinstelling waar 46000 studenten en 3900 docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken. Dit doen ze met elkaar en met bewoners, bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen. Met als slogan ‘Creating Tomorrow’ neemt de HvA haar verantwoordelijkheid om met creatieve oplossingen en duurzame innovaties een bijdrage te leveren aan grootstedelijke vraagstukken en uitdagingen.

ABN AMRO

ABN AMRO is een Nederlandse bank voor particuliere, zakelijke en private banking klanten. We zijn een relatiegedreven, deskundige en digitaal innovatieve bank die actief is in Noordwest-Europa en expertise biedt in geselecteerde sectoren wereldwijd. ABN AMRO heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam, is gevestigd in 20 landen en heeft wereldwijd meer dan 19.000 medewerkers. ABN AMRO stelt het klantbelang centraal en wil op de lange termijn duurzame waarde creëren voor alle stakeholders – waaronder onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en de maatschappij als geheel. Vanuit dit beleid focust de bank zich onder andere de komende tijd op mobiliteit, met de nadruk op mobility as a service en de platformsamenleving en -economie. Zie de website voor meer informatie.

Waternet

Als partner van WeMakeThe.City zet Waternet samen met partners klimaatadaptatie op de agenda om zo de regio weerbaar te maken tegen extremer weer. Iedereen krijgt ermee te maken. Het behouden van een veilige, economisch-concurrerende en leefbare regio, kan alleen als overheden, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, investeerders, bedrijven, de industrie, kennisinstellingen, aannemers en bewoners op dit gebied samenwerken. Het programma ‘Climate Proofing the Region’ biedt de standaard voor dit nieuwe samenwerkingsklimaat.

Programma Partners

AM
Shell
schiphol group
Huawei
RIJKSWATERSTAAT
HOOGHEEMRAADSCHAP NOORDERKWARTIER
HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND
PWN
MINISTERIE BINNENLANDSE ZAKEN
OLVG
SWECO
Parool
ManyMore
Vervoerregio Amsterdam
Port of Amsterdam
TATA STEEL
AM Ports
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
afk
ORAM
Gemeente Almere
gemeente zaanstad
InHolland
DEEDMOB
Provincie Noord Holland
sadc
impact hub
Stratengeneraal
House of Skills
Het Woningbouwatelier
Future Cities
Laika
Foodcouncil
Circkelstad
archizorg-tallking
wwf
wit aan zet
urbanthinktank
rethink amsterdam
play the city
nachtburgemeester Amsterdam
ma.ak020
knowledge mile
klimaatakkoord
hart voor de k-buurt
circle economy
centre for urban studies
artzuid
air
02025
MUNDUS
CODAM
DDMP
Sharing Cities
FABCITY
Podium Architectuur
AHK
Arena Amsterdam
VU
UvA
Arcam
M-ODE
BYCS

Locatie Partners

PBAZO
Moskee Taibah
BITTERZOET
CLAIRE
STUDIO-K
Theater Amsterdam
Contact
Undercurrent
Zuiderkerk
hembrugterrein
hart voor de k-buurt
c-bèta
Scheepvaart Museum
STUDENT HOTEL
Bijlmerpark Theater
BIMHUIS
CODAM
NEMO
HvA
Marineterrein
Arena Amsterdam
Mundus College
OBA
CIRCL
De Ceuvel
A-lab

Media Partners

Parool
AT5
SALTO
JCDecaux
NRC
1104media