Beeld Hart voor de Kbuurt ©Michiel Wijnbergh

Terug

DE WEEK VAN KRAAIENNEST

Samen bouwen we de buurt van de toekomst for all of us.

Gedurende de gehele periode van WeMakeThe.City slaan de buurtplatform ‘Hart voor de K-Buurt’ en WeMakeThe.City de handen in een. Zeven dagen lang werken bewoners en ondernemers uit de buurt samen met internationale experts en ervaringsdeskundigen aan concrete oplossingen voor de grote, urgente en zeer weerbarstige stedelijke vraagstukken.

Rauw beton met liefde. Veel liefde. Dat is de K-Buurt, gelegen rondom Metro-station Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost, met in de directe omgeving buurthuis Bontekraai, Moskee Taibah, een Pinkstergemeente, de prijswinnende klusflat Kleiburg met haar eigen klooster, Garage Kempering, een atletiekbaan onder het iconische metrospoor en een beschermd stadsgezicht ‘het Bijlmer museum’ van de karakteristieke langerekte Bijlmer flats in honingraad vorm. Waar velen de K-Buurt zullen kennen van de Bijlmerramp, toen een Boeing zich in 1992 in een van de flats boorde, kennen vele anderen de K-Buurt inmiddels van een ander uniek evenement, de Participatiestaking van 2018. Na vele inspraakavonden zonder concreet resultaat, na vele malen te zijn opgekomen voor een echte stem en inclusieve processen, besloot buurtnetwerk ‘Hart voor de K-Buurt’ even niet meer mee te doen in het gesprek met de gemeente. De staking was een groot succes. Inmiddels is het tij gekeerd en opereert het buurtnetwerk in het centrum van de besluitvorming over de ontwikkelingen over de toekomst van haar eigen buurt.

De K-Buurt kent veel uitdagingen. In de oude flats voert de armoede, laaggeletterdheid en economische achterstand nog steeds hoogtij met vaak een stapeling van vele sociale problematieken. De werkloosheid en uitzichtloosheid onder jongeren is nog steeds extreem hoog. Ook met de veiligheid is het slecht gesteld. Nieuwe bewoners met veel sociaal, financieel of cultureel kapitaal stromen ondertussen de buurt in en eisen hun plek met een kracht die de oude bewoners op achterstand zet zo niet wegdrijft. Het wordt beter, maar voor wie? De tweedeling is groot. Mensen leven te vaak in bubbles. De gentrificatie in Zuidoost rukt op en verdringing vindt plaats. K-Buurt staat in de frontlinie van deze ontwikkeling. De nieuwe bewoners die het zien voelen zich al snel schuldig en vragen zich af wat ze kunnen doen. Want iedereen voelt dat dit een speciale buurt is. Zodra je het metrostation uitstapt merk je het. Mensen kennen elkaar. Hier nemen mensen nog de tijd om elkaar even te groeten. Saamhorigheid en zorgzaamheid en gemeenschapszin.

Ondertussen ontwikkelt zich nieuw elan en toont de buurt haar kracht door initiatief van onderop. Met een grote mate aan eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de directe leefomgeving worden initiatieven genomen die de buurt moeten verbeteren voor allemaal. En wordt veel aandacht besteed aan kansen en talentontwikkeling voor jongeren. Met veel élan wordt gewerkt aan een inclusieve leefbare K-Buurt voor allemaal. Solidariteit, begrip voor anderen en rekening houden met elkaar staan daarbij centraal.

Bekijk de Blog van Hart voor de K-Buurt.
Volg Hart voor de K-Buurt op Instagram of Facebook.

Programma: De Week van Kraaiennest

Maandag: De Week van Kraaiennest #1: The just city index
Dinsdag: De Week van Kraaiennest #2: Gentrificatie en segregatie
Woensdag: De Week van Kraaiennest #3: Burgerparticipatie
Donderdag: De Week van Kraaiennest #4: Veiligheid
Vrijdag: De Week van Kraaiennest #5: Jongeren en talentontwikkeling
Zaterdag: De Week van Kraaiennest #6: K-Buurt festival

Partners

  • Gemeente Amsterdam
  • Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Zuidoost
  • AT5
  • Pakhuis de Zwijger
  • ZuidOostPartners
  • Winford Particulier Voortgezet Onderwijs
  • Boston Consultancy Group
  • De Bonte Kraai
  • De Kempering