Beeld WeMakeThe.City 2018, Vincent van Kleef

WeMakeThe.City 2019: Specials

Een stad maak je niet alleen en het programma van WeMakeThe.City is daar het bewijs van. In samenwerking met onze programmapartners ontwikkelen wij tijdens het festival activiteiten die steden beter maken.

FabCity Summit 2019

In 2014 werd in Barcelona tijdens de FAB10 conference het concept van Fab City geïntroduceerd. Doel is om in veertig jaar tijd te komen tot ‘globally connected and locally productive self-sufficient cities’. Amsterdam trad tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie toe tot het internationale Fab City Network en is lid van The Fab City Collective. In het voorjaar van 2016 werd op de Kop van het Java-eiland de Fab City Campus gerealiseerd. Tijdens WeMakeThe.City vindt de FabCity Summit 2019 plaats, met deel- name van alle bij het netwerk aangesloten steden en regio’s, zoals Parijs, Barcelona, Detroit, Shenzhen, Bosten, Mexico City en Seoul.

Campus Amsterdam

De regio Amsterdam ontwikkelt oplossingen voor urgente mondiale vraagstukken. Studenten, docenten, onderzoekers, ondernemers én bewoners werken hiertoe samen in innovatiedistricten, campussen, living labs en hubs. Campus Amsterdam zet deze gebieden en locaties op de kaart, zorgt voor kennisuitwisseling en stimuleert samenwerking. In aanloop naar WeMakeThe.City 2019 bezoeken we diverse Campus Amsterdam gebieden. Tijdens het festival tonen we de eerste resultaten en impact van de samenwerking.

Mundus College 

Voor de communicatie van het festival werken we dit jaar samen met het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West. Dit is een VMBO-school met een afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EOA), een bijzondere school met een superdiversiteit aan leerlingen. Cees Glastra van Loon werkt hier al meer dan 25 jaar met veel plezier  als docent. Afgelopen jaar heeft Cees zijn opleiding aan de fotoacademie afgerond en publiceerde ‘20’, over dromers uit Nieuw-West. Deze co-productie ‘Stadsbeloften’ laat de rijkdom aan potentieel in de metropoolregio zien die ook in de toekomst betere steden gaat maken.

Wil jij ook aansluiten als programmapartner? Meld het dan via info@wemakethe.city of bezoek onze meet-up op 17 december 2018 in Pakhuis de Zwijger.