Serious Game Toekomstbestendig Waterbeheer

Uitdagingen in waterbeheer in relatie tot ruimtelijke ordening, nu en in de toekomst

We leven onder de zeespiegel en zijn in Nederland omgeven door water. Al het water moet afgevoerd worden. Vanaf de haarvaten in de polders gaat het water via watergangen en gemalen naar het Noordzeekanaal en uiteindelijk naar de Noordzee. Dit netwerk wordt het watersysteem genoemd. Hoe werkt ons watersysteem eigenlijk? Door het spelen van de serious game ga je dit zelf ervaren. Hoe zit het met klimaatverandering? En wat is de relatie met ruimtelijke ordening? Wat kan jij doen om met deze uitdagingen om te gaan?

Het middagprogramma Serious Game – Toekomstbestendig Watersysteem maakt onderdeel uit van het programma Climate Proofing the Region. Tijdens deze middag wordt iedereen uitgenodigd om mee te praten over hoe we om kunnen gaan met de uitdagingen waar we in de regio voor komen te staan.

PROGRAMMA

12:30 – 13:00 uur aan boord bij Undercurrent

13:00 – 13:45 uur inleiding Watersysteem en de relatie met ruimtelijke ordening en bedrijven

13:45 – 15:15 uur spelen serious game Toekomstbestendig Watersysteem

15:15 – 16:30 uur discussie en terugreis naar Undercurrent

16:30 – 18:30 uur Netwerkborrel bij Undercurrent

 

Serious Game Toekomstbestendig Waterbeheer

Mede mogelijk gemaakt door

  • Workshop
  • Special

Dinsdag 18 juni 13.30 - 16.30
Undercurrent, Papaverweg 265, 1032 KE Amsterdam

Dit programma-onderdeel is alleen op uitnodiging toegankelijk.