Nature Based Solutions

Samenwerken met de natuur voor een klimaatbestendige regio.

Wat kunnen wij leren van de natuur? En hoe gebruiken we die kennis en kunde om te komen tot een klimaatadaptieve regio?

Nature Based Solutions is een middagonderdeel van Climate Proofing the Region en neemt je mee naar het project Noordwest Natuurkern in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en BRAK! Science Centre in IJmuiden. Op beide locaties krijg je voorbeelden te zien hoe natuurherstel ook de sleutel is om de kust steviger te maken voor de opvang van zeespiegelstijging. In IJmuiden zie je hoe meebewegen met de natuur de bebouwde omgeving robuuster maakt voor klimaatverandering.

Programma

12.15 – 12.30 uur verzamelen Undercurrent, Amsterdam Noord.

12.30 – 13.30 uur reizen met bus naar Parnassia (Overveen)

13.30 – 14.45 uur excursie Noordwest Natuurkern

14.45 – 15.15 uur Reizen naar BRAK! Richard van Hardeveld, beleidsmedewerker klimaat, presenteert huidige- en toekomstige klimaatadaptaties binnen Velsen.

15.15 – 16.45 uur BRAK! Henk Nieboer,  directeur EcoShape vertelt over natuurlijke oplossingen die overal ter wereld worden ingezet om de voeten droog te houden onder het motto “Don’t fight the forces use them”. Harpo ’t Hart, Ambassade van de Noordzee geeft de dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee een stem. Met geuren, geluiden en bijzondere objecten zullen we de Noordzee voor altijd anders ervaren.

16.45 – 17.30 uur reizen met bus naar Undercurrent

17.30 – 18.30 uur netwerkborrel bij Undercurrent

 

Speciaal kledingadvies: makkelijke kleding en stevige schoenen.

Mede mogelijk gemaakt door

  • Expeditie
  • Special

Dinsdag 18 juni 13.30 - 16.30
Undercurrent, Papaverweg 265, 1032 KE Amsterdam

LET OP: Beperkt plaatsen beschikbaar. Na aankoop van een ticket is ook een reservering vereist.

Reserveer plaats