Loving Cities

Hoe kunnen universele waarden verschillende gemeenschappen verbinden?

Steden zijn altijd al een platform voor emancipatie geweest. Een stad brengt mensen samen en biedt de mogelijkheid om op zoek te gaan naar de betekenis van afkomst, gender, seksualiteit, religieuze achtergrond en sociale klasse. Maar deze zoektocht verscherpt ook de verschillen. Hoe verbinden we de superdiverse stad? Met denkers, auteurs en bruggenbouwers Khalid Benhaddou, Babah Tarawally, Chantal Suissa-Runne en Giorgio de Finis.

Steden verbinden. Een stad maakt gemeenschappen, versterkt mensen hun stem en verandert de manier hoe we met elkaar omgaan in de gehele samenleving. Een stad biedt de mogelijkheid om jezelf opnieuw uit te vinden, een identiteit te vormen en gelijkgestemden te vinden. Maar deze zoektocht legt ook de verschillen bloot, bouwt een gesloten bubbel en polariseert. Hoe kunnen we deze polarisering tegen gaan? Kunnen we de stad verbinden op basis van universele waarden, zonder daarom ook de realiteit van het individu te ontkennen?

Universele waarden kunnen misbruikt worden om de realiteit van het individu te ontkennen. Dan wordt mensen aangeraden om bijvoorbeeld geen kleur te benoemen, zodat we kunnen rusten op gedeeld burgerschap. Maar zo’n strategie is inclusiviteit gebaseerd op ontkenning, niet erkenning. Maar hoe kunnen we dan toch, na de erkenning, de stap zetten om de scheidingslijnen te ontstijgen en samen te leven op basis van universele waarden? Of is deze strategie bij voorbaat gedoemd om te falen, wanneer blijkt dat universele waarden alleen maar kunnen gebruikt worden als onderdrukkend mechanisme? Hoe kunnen universele waarden ingezet worden om succesvol een inclusieve stad te bewerkstelligen?

Programma

20.00 – 20.05 uur Introductie moderator Mirthe Frese

20.05 – 20.30 uur Hoe verbind je de culturele elite met meer kansarme, sociaal achtergestelde groepen?

  •  Giorgio De Finis

Giorgio de Finis (Rome) is een antropoloog, curator en filmmaker, voornamelijk bekend van zijn project waarbij hij een vervallen salami fabriek transformeerde naar een museum voor hedendaagse kunst (MAAM). Uniek aan dit museum is dat het, gelegen aan de rafelrand van Rome, ook een opvangplek was voor Roma. We gaan met hem in gesprek hoe hij de opstart van dit project heeft aangepakt, zijn doel en in hoeverre het gelukt is om twee schijnbaar onverenigbare groepen, de culturele elite en een sociaal achtergestelde groep als de Roma, te verbinden en wat daar de uitkomsten van zijn.

20.30 – 21.00 uur Hoe verbind je sterk gepolariseerde groepen?

  •  Chantal Suissa-Runne

Chantal Suissa-Runne is professioneel verbinder en bruggenbouwer. Als oprichter van Younite heeft zij verscheidene projecten opgestart waarbij ze zich richt op het verbinden van verschillende groepen in de samenleving, zoals o.a. ‘Mo & Moos’ over het verbinden van jonge moslims en joden en ‘Leer je buren kennen’ waarbij leerlingen van het aangrenzende roc de synagoge kunnen bezoeken. Als bestuurder van de Liberaal Joodse Gemeente is ze verantwoordelijk voor de interreligieuze dialoog.

21.00 – 21.35 uur   Hoe verbind je moslims – en niet-moslims in Europa vandaag?

  • Khalid Benhaddou

Khalid Benhaddou werd Imam op zijn achttiende en is daarmee de jongste Imam in België ooit. Nu is hij voorzitter van het platform Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen en heeft hij meerdere boeken geschreven, waaronder ‘Is dit nu de Islam? Hoe ik als moslim voor nieuwe tijden ga: rationeel, Europees en verzoenend.’ Hij maakt zich hard om de brug te slaan tussen de leer van de Islam en de maatschappelijke realiteit van vandaag, de kans om de Islam te duiden en te beschouwen vanuit de Europese context ziet hij als zijn persoonlijke roeping. Als spreker en publicist zet hij zich in voor een maatschappelijke dialoog over de scheidingslijnen heen, met de nadruk op gedeeld burgerschap en gemeenschappelijke waarden.

21.35 – 22.00 – Hoe verbind je voorbij kleur?

  • Babah Tarawally

Babah Tarawally is filosoof, journalist, schrijver en voormalig vluchteling uit Sierra Leone. Hij schreef o.a. het boek ‘gevangen in zwart-wit denken’, waar hij zijn ervaring deelt als asielzoeker in Nederland en zijn zoektocht beschrijft naar hoe we een uitweg kunnen vinden uit de polarisering van het antiracisme debat. Hij beschrijft dat het belangrijk is om racisme te benoemen, maar ook om te zoeken naar gedeelde waarden zodat er opnieuw een ‘wij’ gevormd kan worden. Hij gebruikt de technieken van Ubuntu filosofie om te schetsen hoe we de polarisatie van zwart-wit denken kunnen ontstijgen.

©Aaron Blanco Tejedor, 2018. Courtesy of Unsplash

Het bezoek van Giorgio de Finis wordt mede mogelijk gemaakt door Het Nieuwe Instituut, met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mede mogelijk gemaakt door

  • Urban Talk

Donderdag 20 juni 20.00 - 22.00
OBA: Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam

LET OP: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Reserveer plaats