Kempering: modern monument

Over waardebepaling van grootstedelijke gebouwen die niemand mooi vindt

De installatie Kempering is een lab voor waardebepaling van grootstedelijke gebouwen die niemand mooi vindt. Zoals de slooprijpe parkeergarage in de Bijlmer.

Kempering: modern monument is een interctieve installatie vol verhalen en uiteenlopende betekenissen van deze parkeergarage. Ze is deel van het originele bouwplan van de vijftigjarige Bijlmer. Ze is ook café, atletiekbaan, slaapplek, graffitiwerkplaats, kerk. En ze staat op een slooplijst. Doe en denk nu mee: wil jij haar meenemen de toekomst in? Waarom? Hoe? Zo niet als tastbaar monument van de Bijlmer, van de hele stad en het land – dan toch als monumentale herinnering?
De parkeergarage Kempering is een cruciaal onderdeel van het oorspronkelijke en destijds supermoderne stedenbouwkundige plan van de Bijlmermeer. Vanaf de verhoogde rijweg van de Karspeldreef reed je er met je auto zo in en liep je vervolgens via een overdekte verbindingsstraat naar je flat. Onderweg had je uitzicht op de groene voetgangersoase van bosschages en gazons, waaruit alle Bijlmerflats oprezen.

Vijftig jaar later is de Karspeldreef verlaagd en de flat Kempering gesloopt. De parkeergarage van deze flat draagt dezelfde naam en staat op de nominatie om eveneens te worden afgebroken. Er liggen plannen voor woningbouw. In de buurt en de stad is daarvoor belangstelling. Maar er is ook nostalgie, verontwaardiging en verzet. Want in de garage wordt nu nog gekerkt en gewoond. En er wordt gedroomd over een herontwikkeld gebouw met een verbindende rol in de K-buurt.

Alle uiteenlopende gevoelens en ambities rond Kempering zijn aanwijzingen voor de plek die deze garage inneemt in het leven van velen. Imagine IC ging actief op zoek naar de grote en kleinere betekenissen die mensen aan deze parkeergarage hechten. Door de jaren heen hebben zij haar verschillende, soms zelfs verrassende functies gegeven. Deze tentoonstelling legt een sociale en emotionele archeologie van parkeergarage Kempering bloot.

Wil je graag meer horen over de tentoonstelling? Kom dan langs tussen 12:00 en 14:00 uur en speel hun game! Op donderdag kun je de game spelen tussen 17:00 en 19:00 uur.

 

Afbeelding: Kempering: modern monument © Daniëlle Kuijten, 2018. Courtesy of Imagine IC.

Mede mogelijk gemaakt door

  • Urban Expo

Dinsdag 18 juni 09.30 - 17.30
Imagine IC: Bijlmerplein 393, 1102DK, Amsterdam

Dit programma-onderdeel is gratis toegankelijk.