Intens

de toekomst van het MRA landschap

De Vereniging Deltametropool organiseert in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de Metropolitan Conference, INTENS. Deze middag staat in het teken van de spanning tussen het landschap als belangrijk kapitaal voor de leefkwaliteit in de MRA en de noodzaak ruimte te bieden voor de uitdagingen van deze tijd, zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe lossen we de dilemma’s op? Welke nieuwe perspectieven garanderen de kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving? En hoe gaan we die financieren?

De groeiende behoefte aan beleving én de noodzaak om urgente uitdagingen ruimtelijk op te lossen, maken de toekomst van het MRA landschap INTENS. Dat de groeiende intensiteit van het MRA landschap onontkoombaar is, betekent niet dat we niets te kiezen hebben. Integendeel, slimme en breed gedragen ruimtelijke keuzes zijn de enige manier om het landschap van de MRA aantrekkelijk te houden én een antwoord te vinden op de grote uitdagingen van nu.

Wat kunt u verwachten?

Marinke Steenhuis presenteert een landschappelijk-cultureel narratief, we gaan in debat over de kansen en dilemma’s uit de ontwerpanalyses van acht deelregio’s in de MRA, en mogelijke financieringsmodellen voor investeringen en beheer. Er is een inspirerend verhaal uit Frankfurt. En we reflecteren met onder andere Leen Verbeek en Job Cohen, en natuurlijk met ú in de zaal. Deelnemers krijgen een exemplaar van ‘INTENS’, een pleidooi voor de ontwikkeling van het MRA Landschap.

PROGRAMMA

12.00 – 13.00 uur   Inloop met broodje

13.00 – 13.20 uur Welkom en ambities MRA

Met Marc van den Tweel (Natuurmonumenten) en Leen Verbeek (Vereniging Deltametropool)

13.20 – 13.50 uur  Keynote

Mark Wilschut (Tractebel Engie, Gent) over Vlaamse landbouwparken

13.50 – 15.30 uur Landschapsstrategie MRA

 • Marinke Steenhuis – presenteert het narratief van het MRA landschap
 • Dorine van Hoogstraten – interview over de MRA waardenkaart 
 • Merten Nefs – over de opbrengst van de MRA gebiedsateliers
 • Berno Strootman (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) reflecteert

15.30 – 16.45 uur  Parallelle Break-out sessies*

16.45 – 17.15 uur Plenaire discussie

Plenaire discussie, acties, met Esther Rommel (voorzitter portefeuillehoudersoverleg MRA), Jakob Wedemeijer (MRA Amsterdam), Luzette Kroon, Sanna Munnikendam (bestuurlijk opdrachtgevers Landschap en Cultuur) en Job Cohen (financiering van het landschap).

17.15 – 18.00  Borrel

Moderator: Paul Gerretsen

 

Break-Out sessies

Elke subsessie formuleert twee agendapunten voor de MRA-agenda (én voor de lokale gebiedsagenda’s)

 1. Duinen en Zaanstreek-Waterland – gesprek met o.a. Steven Slabbers (Bosch Slabbers) en Amsterdam Wetlands
 2. Scheggenland – gesprek met o.a. Pieter Jannink (Must) en Parlement van de Scheggen
 3. Oud en Nieuw Land – gesprek met o.a. Berdie Olthof (Feddes Olthof)
 4. Waarden en narratief van het MRA landschap – gesprek met o.a. Marinke Steenhuis (Steenhuis Meurs), Leo Pols (PBL) en Dorine van Hoogstraten (Landschap Noord-Holland)
 5. Euro’s voor het landschap – gesprek met o.a. Joost Hagens (Bureau Buiten)
 6. Onderhandelingsspel – Mirte Rozemond en Marja van Nieuwkoop

GRATIS toegang

Afbeelding: © Michiel Wijnbergh

Mogelijk gemaakt door

 • Metropolitan Conference

Woensdag 19 juni 13.00 - 18.00
OBA: Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam

LET OP: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Reserveer plaats