Floating Village

Amsterdam over 100 jaar?

Hoe gaat Amsterdam om met de stijgende zeespiegel? Welke gevolgen heeft het voor de stad en hoe wonen we over honderd jaar? Het drijvende kunstproject Floating Village van kunstenaar Pet van de Luijtgaarden toont op intrigerende wijze misschien wel dé oplossing voor de grootste uitdaging van de nabije toekomst.

Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel in razend tempo. Nederland ligt onder het zeeniveau en de vraag is of de laaggelegen delen binnenkort bang moeten zijn voor overstromingen. Het verhogen van de Afsluitdijk alleen al kost miljarden. Maar wat nu als we Nederland ombouwen tot een drijvend eiland, een floating village? Dan zijn we geen miljarden meer kwijt aan het eindeloos ophogen van de dijken en het wegpompen van het water.

Floating Village laat ons op een praktische en intrigerende manier zien hoe we over honderd jaar wonen in Nederland, namelijk op een kunstmatig eiland. Door een vlot te bouwen en daar caravans op te zetten, toont Floating Village de bezoeker een creatieve en goedkope manier om beschutting te zoeken en te blijven drijven als het water stijgt.

Maar het project kent ook een artistieke component. Het levert een bijzonder beeld op van het Nederlands icoon: de sleurhut op het water. Het kan ook een goedkope, tijdelijke oplossing bieden voor het woningprobleem. Zeker in Amsterdam rijzen de woonkosten de pan uit en is er voor de gewone stervelingen geen betaalbare woonruimte meer te vinden. Deze problematiek heeft zich inmiddels ook uitgebreid naar andere grote steden. Wil je meer weten? Bezoek dan de website.

Het project Floating Village is gedurende heel WeMakeThe.City gratis te bezoeken in het Oosterdok in Amsterdam-Centrum.

  • Urban Expo

Zondag 23 juni 09.30 - 22.00
Binnenhaven ARCAM, Prins Hendrikkade 600, 1011 VX Amsterdam

Dit programma-onderdeel is gratis toegankelijk.

♿ Deze locatie is rolstoelvriendelijk