Expeditie Nieuw-West #1 Geuzenveld-Slotermeer

Stedelijke vernieuwing in partnerschap met bewoners en ondernemers

Bij de stedelijke herontwikkeling van de Kolenkitbuurt in Bos en Lommer en Plein ’40-’45 in Geuzenveld-Slotermeer trekken Gemeente Amsterdam, bewoners en ondernemers samen op. Sinds 2010 is Cascoland met het project Cascoland Kolenkit actief in de Kolenkitbuurt om het sociaal kapitaal van de buurt te organiseren. Sinds eind 2017 werkt buurtcoalitie Wij Zijn Plein ’40-‘45 aan de toekomst van het plein. Welke gevolgen heeft dit partnerschap voor de gemeente? Voor de bewoners? Voor de ondernemers? Hoe verandert dit hun rol en werkmethode?

LET OP: Dit programma is onderdeel van de Meetup Expeditie Nieuw-West die begint van 18:30 t/m 19:30 in het Mundus College. Deelname aan de meetup is niet verplicht maar wel nuttig. Voor deze break-out sessie is het noodzakelijk een eigen fiets mee te nemen. Vergeet niet bij reserveren een gratis ticket (+1) te selecteren! Indien er nog vragen zijn mail naar [email protected] of [email protected]

Geuzenveld-Slotermeer is gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw en maakt deel uit van de Westelijke Tuinsteden. Het gebied is ruim opgezet met veel groen zoals het Gerbrandypark, Eendrachtspark en de Tuinen van West en heeft een woningvoorraad van bijna 19.000 woningen. De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in het gebied en de bewoners. De ontwikkelbuurten worden gerenoveerd, er wordt nieuw bijgebouwd en de openbare ruimte wordt aangepakt. De twee belangrijkste winkelpleinen, Plein ‘40-’45 en Lambertus Zijlplein, krijgen extra aandacht binnen de gebiedsontwikkeling.

Programma

19:45
Vertrek met de fiets vanaf Mundus College.

20:00
Tien jaar geleden werd de Kolenkit nog uitgeroepen tot “slechtste buurt van Nederland”, maar sinds het aantrekken van de economie in 2015 wordt er in rap tempo vernieuwd en verandert de identiteit van de buurt. Cascoland zet zich sindsdien in om de gentrificatie op zo’n manier te reguleren dat oude en nieuwe bewoners straks samen eigenaar worden van hun buurt. Sociaal ondernemer Roel Schoenmakers van Cascoland leidt ons rond langs verschillende projecten en vertelt hoe de connectie tussen oude en nieuwe bewoners tot stand komt. 

20:45
Vervolgens gaan we naar Plein ’40-’45 dat een enorme vernieuwing ondergaat. Gebiedsregisseur Jeroen Jonkers vertelt over de aanleiding voor deze vernieuwing en de werkmethode van de gemeente om bewoners en ondernemers daarbij te betrekken. Stedenbouwkundige Pui-Yi Kong zal het stedenbouwkundige kader voor het plein uitleggen en laten zien waar de kansen liggen voor stedelijke herontwikkeling.

21:15
Bij speelpodium Loekoe vertellen de kinderen uit de buurt hoe zij het plein beleven. Daarna vertelt bewoner en aanjager van Wij Zijn Plein ’40-’45 Melissa Valk over hoe de samenwerking tussen gemeente, bewoners en ondernemers verloopt.

21:30
Op het marktterrein zal bewoner Guusje Welsing meer vertellen over initiatieven uit de buurt met als voorbeeld het sprekerskistje waar zij initiatiefnemer van is. Omgevingsmanager en stadmaker Redouan Boussaid en onderzoeker bij Urban Management van de HvA  Joachim Meerkerk vertellen meer over de toekomstige ontwikkelingen van de markt.

21:50
Tenslotte zal Ahmet Can, als voorzitter van de bedrijven vereniging, spreken over zijn rol als ondernemer en de opkomst van de Turkse Horecaboulevard aan de Slotermeerlaan.

22:00
Afsluiting expeditie en Borrel

Mogelijk gemaakt door

  • Break-outsessie

Dinsdag 18 juni 19.30 - 22.00
Mundus College: Burgemeester Hogguerstraat 2, 1064 EB Amsterdam

LET OP: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Reserveer plaats