De Week van Kraaiennest #4: Veiligheid

SAMEN MAKEN WE ONZE BUURT VEILIGER

De druk op de stad neemt toe. Meer mensen en in het bijzonder meer mensen met verschillende achtergronden op steeds schaarser wordende stedelijke vierkante meters. Amsterdam, Zuidoost en in het bijzonder de K-Buurt is een melting pot. Arm en rijk, hoog en laag opgeleid, kansrijk en kansarm, jong en oud; met zeer diverse afkomsten, achtergronden, religies en tradities woont en leeft naast en met elkaar.

Moderne nieuwbouw koopwoningen naast de sociale woonflats met zwaar achterstallig onderhoud; mooie nieuw ontworpen en aangelegde openbare ruimte naast plekken waar ‘schoon, heel en veilig’ nog veel aandacht behoeven. En dan gaat het om zowel fysieke als sociale veiligheid in alle verscheidenheid. Van zware criminaliteit tot kruimeldieven en huiselijk geweld. Betrokkenen uit de gehele K-Buurt gaan samen met specialisten, politici, beleidsmakers, politie, schoolbestuurders en welzijn- en jongerenorganisaties in gesprek om te komen tot concrete aanpakken en interventies die de veiligheid in de buurt duurzaam moet verbeteren.

Er zullen convenanten worden ondertekend waarin stakeholders de stappen bekrachtigen. Een veiligheidsplatform 1104 voor de buurt waarin elk half jaar de belangrijkste stakeholders overleg met elkaar voeren. Conciërges terug in de flats. Er is genoeg te doen.

Programma

15.00 – 21.00 UUR   VEILIGHEIDSMARKT

15.00 – 17.00 UUR   ROLLEN EN RELATIES TOT AUTORITEIT

17.00 – 18.00 UUR   BUURT VEILIGHEIDSDINER

18.00 – 21.00 UUR   DE GROTE VEILIGHEIDS-TOP 1104

Bijeenkomst met en voor de Kbuurt, rondom het thema veiligheid. Hoe staat de veiligheidssituatie in de Kbuurt ervoor? Wat voor zorgen, ervaringen en berichten komen er uit de buurt; en wat voor stappen worden er genomen om de Kbuurt veilig te maken voor iedereen? Aan het eind van de sessie worden de veiligheidsconvenanten getekend: verbeteractiviteiten voor en door de buurt.

Met: bewoners, ondernemers, woningbouwverenigingen, politie, het stadsdeel en gemeente. En bijdragen van Rivke Jaffe (onderzoeker aan het Center for Urban Studies) en Nelleke Hilhorst (de probleemoplosser van de stad op het gebied van jongeren en veiligheid).

Deze sessie is in samenwerking met de conferentie Onze Veilige Buurt.

Mede mogelijk gemaakt door

  • Urban Conference

Donderdag 20 juni 15.00 - 21.00
De Bonte Kraai: Kraaiennest 68, 1104 CD, Amsterdam

LET OP: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Reserveer plaats