Bodemdaling

Serious gaming en bodemdaling: Speel je mee met RE:PEAT in De Ronde Hoep?

Bodemdaling wordt steeds vaker ervaren als een probleem en is een belangrijk onderwerp in het huidige maatschappelijke debat. Bodemdaling kan gepaard gaan met hogere kosten voor het waterbeheer, afname van de waterkwaliteit, verzakkingen van infrastructuur en funderingen en wordt gekoppeld aan de uitstoot van broeikasgassen. In de gebieden waar bodemdaling voorkomt zijn vaak meerdere partijen betrokken wat de opgave complex maakt. Oplossingen en mogelijkheden moeten dus gezamenlijk verkend worden. Maar hoe ontwikkel je gezamenlijk een oplossing?

Tijdens het middag onderdeel Bodemdaling als onderdeel van Climate Proofing the Region leer je aan de hand van de serious game RE:PEAT met welke complexe uitdagingen een gebied te maken krijgt en welke belangen er spelen in De Ronde Hoep. Met welke keuzes de waterschappen, agrariërs, overheden en provincies, bewoners en natuurorganisaties te maken krijgen en hoe zij de opgave van bodemdaling gezamenlijk moeten oplossen.

Er is namelijk niet 1 oplossing voor de opgave rondom bodemdaling. De mogelijke oplossingen hangen af van de kenmerken van het gebied en andere samenhangende opgaven. De ontwikkelde kennis voor mogelijke oplossingen voor natte teelten en onderwaterdrainage worden continu verder ontwikkeld. En de verantwoordelijkheid van deze oplossingen ligt bij alle partijen. Naast kennisontwikkeling is samenwerking tussen ‘ruimtelijk regievoerende overheden’ en ‘gebiedsgebruikers’ belangrijk. Hiervoor moet iedere partij inzicht hebben wat er in een gebied aan de hand is en de dialoog gevoerd worden vanuit verschillende verantwoordelijkheden, gezichtspunten en belangen. Daarvoor is de game RE: PEAT ontwikkeld en wordt deze speciaal voor 18 juni ingezet voor het gebied De Ronde Hoep. Speel jij de game RE:PEAT mee in De Ronde Hoep?

Mede mogelijk gemaakt door

  • Workshop
  • Special

Dinsdag 18 juni 13.00 - 16.30
Undercurrent, Papaverweg 265, 1032 KE Amsterdam

LET OP: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

Reserveer plaats