Terug

De stad groeit. Ontwikkel mee aan nieuwe wijken en buurten!

Expeditie

Hoe maken we samen een veilige, leefbare en duurzame buurten? Wie praat, denkt, ontwerpt en ontwikkelt mee?

Welke rol spelen de overheid, projectontwikkelaars en de huidige en nieuwe bewoners en ondernemers in het ontwikkelproces? 

Vrijdag 22 juni staat in het teken van de ontwikkelbuurten en -gebieden. Delen van stad en regio die volop worden bebouwd en verdicht om aan de groeiende vraag naar woningbouw en bedrijfsruimte te kunnen voldoen. Een voorbeeld hiervan is het Hamerstraatgebied aan de noordelijke IJ-oever. Dit voormalige industrieterrein wordt herontwikkeld tot een gebied waar gewoond en gewerkt zal worden. Ook het bedrijventerrein Sloterdijk zal in de komende jaren veranderen in een gebied met bedrijven, woningen, horeca en recreatie naast elkaar. Welke keuzes komen bij zo'n herontwikkeling kijken? Wie bepalen deze? Hoe houden we de juiste balans?
 
Niet alleen bestaande gebieden worden onder de loep genomen. Want ook bij nog te ontwikkelen gebieden komen veel uitdagingen kijken. Denk aan Haven-Stad en de Sluisbuurt, gebieden waar de komende jaren in totaal minstens 40.000 woningen gebouwd worden. Hoe maken we deze gebieden duurzaam, makkelijk toegankelijk en veilig?

Welke betekenis hebben placemaking en co-creatie in het ontwikkeltraject? En hoe verhouden de fysieke ontwikkelingen zich tot de infrastructurele en maatschappelijke elementen?

In de ochtend komen professionals en studenten samen voor de bijeenkomst Together, a new paradigm for cities of the future. Een keynote speakers programma over placemaking, place-led development, co-creatie en communitybuilding bij gebiedsontwikkeling. In de middag gaan alle deelnemers de stad in, naar de ontwikkelgebieden. Om daar met elkaar te werken aan de uitdagingen van al deze nieuw buurten en wijken.