Walter Hulsker

Walter Hulsker

Partner Ecorys, Director Dutch Market. Walter Hulsker is 18 jaar actief op het snijvlak van ruimtelijk- en economisch beleid en investeringsprojecten. Hij adviseert overheden en marktpartijen op het gebied van (integrale) gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarnaast is hij  sinds 2000 nauw betrokken bij de ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties, andere e-Government-projecten en ICT-gerelateerde investeringen. Ook op dit gebied adviseert hij diverse ministeries (EZ, BZK, Financiën) en gemeenten. Hierbij maak ik veel gebruik van instrumenten als Maaschappelijke kosten- en batenanalyses, economische-effectenanalyses en business cases.

Meer sprekers