Viktor Bos

Viktor Bos

Viktor Bos is Challenge Lead Talent voor de Toekomst en mede-oprichter van TechConnect bij de Amsterdam Economic Board. Hij is gespecialiseerd in innovatie, de toekomst van werk en de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt. Vorig jaar heeft hij het tech-talent programma TechConnect opgericht. Dit actieprogramma is er op gericht om de kansengelijkheid in de Metropool Regio Amsterdam te vergroten door tech-educatie en tech-banen voor iedereen toegankelijk te maken.

Meer sprekers