Tom Daamen

Tom Daamen

Tom Daamen is assistent hoogleraar Urban Development Management TU Delft. Hij richt zich vooral op havensteden en de ontwikkeling daar van hybride oeverzones. Hij spreekt tijdens de sessie ‘Ruimte voor werk’ op 18 juni in de OBA.

Binnen zijn onderzoek aan de TU Delft richt Daamen zich vooral op havensteden en op alles wat nodig is om adaptieve ‘hybride’ oeverzones te ontwikkelen via publiek-private samenwerkingen, strategieën en instrumenten. De casuïstiek varieert van haven-stedelijke transformatie (werken naar wonen) tot de innovatie-gedreven, specialistische clusterontwikkeling (leren, werken én wonen) in grote (zee)havensteden en kleinere havens in het stedelijk achterland.

Meer sprekers