Steven Slabbers

Steven Slabbers

Landschapsarchitect Steven Slabbers is Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK); hij adviseert de provincie Noord-Holland over opgaven die impact hebben op het gebruik van de leefomgeving in de provincie. Hij spreekt woensdag 19 juni op de Metropolitan Conference Intens.

Slabbers is ook directeur en partner bij BoschSlabbers Landschapsarchitecten, waar issues als energietransitie en klimaatverandering worden meegenomen in het ontwerp. Als PARK adviseert Slabbers over actuele ruimtelijke opgaven als duurzame verstedelijking, bereikbaarheid en natuur-inclusieve landbouw, water en bodemdaling. De opgaven zijn het uitgangspunt voor de Omgevingvisie NH2050. Het gaat niet alleen om het halen van deze doelstellingen, maar ook om het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor het landschap.

Meer sprekers