Sladjana Mijatovic

Sladjana Mijatovic

Sladjana Mijatovic is afgestudeerd bij de TU Delft bij de vakgroep Stedenbouwkunde en Ruimtelijke Ordening. Ze was daarna onder meer Circular Innovation Manager bij de gemeente Amsterdam. In 2018 stapte ze over naar gebiedsontwikkelaar BPD, waar ze zich sindsdien als duurzaamheidsmanager bezighoudt met het verduurzamen van de gebiedsontwikkelingsprojecten. Hierbij ligt de focus op de thema’s: circulaire gebiedsontwikkeling, energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit gezond wonen en leven.

Meer sprekers