Ron van Echteld

Ron van Echteld

Projectcoördinator Ron van Echteld: “Wees zuinig op onze aarde, ga bewust om met de natuur omwille van jezelf, je kinderen en kleinkinderen. Daar hoort ook bij dat je ruimte maakt voor elkaar. De opvang van statushouders past daar prima in.”

“Landbouw is verantwoordelijk voor 30 procent van de CO2 uitstoot. We moeten consuminderen”, zegt Ron van Echteld. Hij wijst op een flink stuk gras ter grootte van een voetbalveld. “Hier mogen we 20 varkens houden. Dan voldoen we aan het mestquotum en hoeven we geen mest uit te rijden. Vergelijk dat eens met de varkensstallen van de bio- industrie.” Na een succesvolle carrière in de zorg bedacht Ron met een groep ondernemers een plan voor het voormalige Sportpark de Melkweg waarvoor stadsdeel Noord een goede bestemming zocht.

Meer sprekers