Robert van den Hoed

Robert van den Hoed

Robert van den Hoed is sinds januari 2011 aan de HvA verbonden als Lector Energie en Innovatie. Robert is afgestudeerd bij de Faculteit Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft, gevolgd door een promotie-onderzoek aan dezelfde faculteit. Centrale vraagstelling in zijn promotie was hoe gevestigde industrien reageren op radicaal nieuwe en duurzame technologien, met waterstof- en brandstofcel-technologie in de auto-industrie als case.

Tussen 2004 en 2010 was Robert senior consultant bij Ecofys, een adviesbureau op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Binnen Ecofys was hij verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van projecten gerelateerd aan waterstof en brandstofceltechnologie, varirend van sociotechnische haalbaarheidsstudies en scenariostudies tot concrete demonstraties. Daarnaast is hij betrokken geweest bij diverse studies op het gebied van duurzame mobiliteit, elektrisch rijden en energie-innovaties.

Bron: Hogeschool van Amsterdam

Meer sprekers