Rick Wolbertus

Rick Wolbertus

Rick Wolbertus werkt sinds oktober 2015 binnen Urban Technology aan het IDOlaad (Intelligente Data-gedreven optimalisatie van laadinfrastructuur) project. Hij onderzoekt als onderdeel van een promotietraject laadgedrag van EV gebruikers. De focus daarbij ligt om individueel gedrag van gebruikers en de relatie met business modellen van oplaadpalen.

Rick heeft zijn opleiding Innovation Sciences afgerond aan de Technische Universiteit Eindhoven waar hij onder andere onderzoek heeft gedaan naar berichtgeving omtrent alternatieve brandstoffen en de effecten van het unitaire octrooi op het innovatieve MKB in Nederland. In 2014 en 2015 heeft Rick gewerkt als Consultant Innovatie subsidies.

(Bron: Hogeschool van Amsterdam)

Meer sprekers