Reinald Top

Reinald Top

Als architect omschrijft Reinald zichzelf eerst en vooral als een strategische denker.

‘Wat mij het meeste boeit is de zichtbare en onzichtbare context waarin het bouwwerk moet functioneren. En dan te bedenken hoe het in elkaar moet zitten en gebouwd kan worden. Met strategisch bedoel ik vooral dat ik meedenk met de opdrachtgever, als een ondernemer en scherp probeer te krijgen wat een bouwwerk nu precies moet doen en gaan oproepen in een krachtenveld waarin functies, belangen, en een bestaande omgeving meespelen.’

Hij kiest als vanzelf het helikopterperspectief, en gaat binnen de grenzen van een strategische visie aan het werk. De uitdaging is om van daaruit de keuzes en de technische en esthetische mogelijkheden die er zijn op elkaar af te stemmen.

‘Hoe complexer hoe leuker ik het vind, en het mooiste is dat zo in te delen dat al de verschillende disciplines echt samenwerken en volledig tot hun recht komen. Als lid van de directie kijk ik ook zo naar ZJA: ruimte geven aan alle vormen van expertise en talent die we in huis hebben en strategische keuzes maken om daar het beste uit te halen.’

Meer sprekers