Philippa Collin

Philippa Collin

Philippa Collin (Amsterdam) is stedelijk antropoloog aan de Hogeschool Inholland en probeert met haar werk ‘het ruimtelijke’ met ‘het sociale’ samen te laten komen. Ze spreekt dinsdag 18 juni op de Urban Conference Minority Report.

Collin is vooral geïnteresseerd en gespecialiseerd in het scheppen van hvbride plekken, waar sociale cohesie, migratie, systematische uitsluiting en gentrificatie gelijktijdig plaatsvinden. Haar meest recente onderzoek legt de focus op een holistische aanpak bij het vormgeven van de publieke ruimte, om hier een inclusieve plek voor iedereen van te maken.

Meer sprekers