Paulien Pistor

Paulien Pistor

Pistor is voormalig gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Eindhoven. In het verleden is zij werkzaam geweest als manager hoofdafdeling, veiligheid, vergunningen en handhaving bij de gemeente Haarlem. Ook heeft zij bij meerdere bedrijven gewerkt als communicatieadviseur.

Meer sprekers