Nora Danko

Nora Danko

Landschapsarchitect Nora Danko startte in 2008 als coördinator ecostadsprojecten bij de stedelijke administratie. Sinds 2012 ligt haar focus op stedelijke vergroening en klimaatbestendigheid. Vanuit het EcoHuis, het adviescentrum voor duurzaam stadsleven, brengt ze verschillende afdelingen van de stad bij elkaar om het beleid te optimaliseren en barrières voor groene acties weg te nemen. Ze adviseert organisaties, wijkcomités en scholen over het vergroenen van daken, gevels en stadstuinen, organiseert workshops en initieert Urban Labs over groene veranderingsprocessen.

Samen met collega Reinhilde Schmit werkte ze het project ‘Klimaatrobuust Sint-Andries’ uit, een ‘Resilient Europe’-testcase die onderzoekt of en hoe steden in Europa in samenwerking met bewoners de klimaatopwarming kunnen opvangen.

Nora gelooft, samen met haar stedelijke groene adviesteam, in de kracht van communicatie: het delen van tips en inspirerende verhalen over stedelijke vergroening in Antwerpen via www.plantwerpen.be en www.stadslab2050.be, het installeren van demonstratiedaken en het hosten van een praktische tentoonstelling over ‘minder grijs, meer groen ‘.

Meer sprekers