Najah Aouaki

Najah Aouaki

Najah Aouaki is econoom en stedelijk strateeg, die strijdt voor een inclusieve stad. Daarvoor ontwikkelt ze strategieën en concepten. Momenteel werkt ze aan de economische ontwikkeling van de Venserpolder.

Waar stedelijke ontwikkelingen en de marktwerking inclusiviteit bedreigen, bedenkt Aouaki strategieën en concepten om mogelijkheden te creëren voor de mensen die het risico lopen buitengesloten te worden. Zo zorgde ze ervoor dat de Java-wijk zijn diverse karakter behield, door ondernemers de kans te geven te groeien, samen met de veranderende doelgroepen om hen heen. Momenteel werkt ze aan een economische verkenning van de ontwikkelbuurt Venserpolder in Zuidoost en is ze betrokken bij de ontwikkeling van Centrum Nieuw West.

Ze spreekt bij de breakout sessie ‘Spatial Segregation in the Diverse City’ op 18 juni.

Meer sprekers