Merten Nefs

Merten Nefs

Merten Nefs is architect, onderzoeker en programmaleider bij Vereniging Deltametropool. Hij richt zich daar op de sterke relaties tussen mobiliteit en verstedelijking. Hij spreekt woensdag 19 juni op de Metropolitan Conference Intens; de toekomst van het MRA landschap.

Nefs studeerde in Delft en werkte erna vijf jaar in São Paulo (Brazilië), waar hij onderzoek deed naar gentrification en cultuurbeleid, en in samenwerking met vooraanstaande ontwerpbureaus, gebouwen neerzette.

Bij Vereniging Deltametropool richt hij zich op de sterke relaties tussen mobiliteit en verstedelijking, en tussen de kenniseconomie en de kwaliteit van de leefomgeving en het Nederlandse landschap. In de programma’s SprintStad en Landschap als Vestigingsvoorwaarde legt hij verbanden tussen theorie en praktijk, met publicaties, planning support tools, ontwerpend onderzoek, evenementen in binnen- en buitenland (zoals Landschapstriënnale 2017) en het verbinden van professionals.

Hij geeft les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en vanaf 2019 promoveert hij op het onderwerp Handelslandschappen (TU Delft & Erasmus School of Economics): onze steeds veranderende ruimtelijke oplossingen voor het vervoeren en opslaan van handelswaar, van grachtenpand tot fulfilment center, van Maasvlakte tot OneBeltOneRoad.

Meer sprekers