Maureen van Eijk

Maureen van Eijk

Als programmamanager werkt Maureen van Eijk aan Amsterdam klimaatneutraal om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het halen van de doelstellingen van Parijs. Amsterdam heeft daarom de ambitie de CO2 uitstoot in Amsterdam terug te dringen met 55% in 2030en 95% in 2050. Ook streeft het College ernaar dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij wordt. Omdit te bereiken is een intensieve samenwerking nodig met oude en nieuwe partners, waarbijactief aan spelers in de stad gevraagd wordt bij te dragen aan het bereiken van eenKlimaatneutraal Amsterdam in 2050. De gemeente neemt hierin een leidende rol en maakthiervoor een Routekaart met een uitvoeringsprogramma.

Meer sprekers