Martinette Streppel

Martinette Streppel

Ir. Martinette Streppel is voedingskundig epidemioloog en docent bij de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de HvA. Binnen het lectoraat Gewichtsmanagement werkt Martinette vooral in de onderzoekslijn ‘Kinderen op Gezond Gewicht’. Martinette is projectleider van het RAAK-publiek project PreSchool@HealthyWeight en het hierop aansluitende RAAK-publiek project OK-GEZOND ‘Ouderbetrokkenheid op de Kinderopvang ter bevordering van een GEZONDe leefstijl van peuters’.

Meer sprekers