Martijn Drosten

Martijn Drosten

Martijn is binnen de afdeling Gebiedsadvies van Sweco verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van circulariteit in gebiedsontwikkelingen, zowel bij het planproces als de inhoud. De focus ligt daarbij op het hanteerbaar, concreet en haalbaar maken van circulaire maatregelen. Daarnaast vervult hij een leidinggevende functie voor een integraal team van gebiedsadviseurs. Het team varieert van procesmanagers, planologen, ecologen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten tot planeconomen.

Recentelijk heeft hij een Masterstudie Stedelijke Gebiedsontwikkeling aan de Erasmus Universiteit/TU Delft afgerond (MCD), wat zijn inhoudelijke betrokkenheid bij ruimtelijke vraagstukken onderstreept. Martijn is lid van de Praktijkredactie Gebiedsontwikkeling.nu, lid van de Partnerraad van de Master City Developer (MCD), en geeft gastcolleges aan onder meer de TU Delft, HAS Hogeschool, University College Roosevelt.

 

Meer sprekers