Marinke Steenhuis

Marinke Steenhuis

Marinke Steenhuis is oprichter van architectuurhistoricus en oprichter van adviesbureau SteenhuisMeurs. Ze is ook lid van de onafhankelijke adviesraad Ontwikkeling Waterloopbos en kwartiermaker van het Programma Landschap van de Metropoolregio Amsterdam. Ze spreekt woensdag 19 juni op de Urban Conference Intens over de toekomst van het MRA-landschap.

SteenhuisMeurs adviseert over erfgoedkwesties en gebiedsontwikkeling. Ze ontwikkelde een aanpak voor Rotterdam over het het gebruik van erfgoed in de stad.  Als kwartiermaker voor de Metropoolregio Amsterdam maakt ze een narratief over de ontwikkelingsgeschiedenis en betekenis van het landschap en geeft ze advies over de vraag hoe landschap centraler kan komen te staan in de opgaven.

Steenhuis is een expert op het gebied van gebiedsidentiteit: het ontwikkelen van visie, beoordeling en richtlijnen, kennis en publicaties en de praktijk van hergebruik. Ze is lid van het kwaliteitsteam voor de Afsluitdijk en voorzitter van het Kwaliteitsteam Werelderfgoed Beemster.

Steenhuis stond in de lijst van tien vrouwen in de herbestemming en heeft haar academische kwaliteiten altijd gecombineerd met de praktijk. Ze heeft verschillende publicaties op haar naam staan, waaronder Hoe Nederland met water werkt, dat de omvang en impact van het Nederlandse waterproject laat zien. Ze geeft les aan de Universiteit van Wageningen.

Meer sprekers