Marijn Bos

Marijn Bos

Marijn Bos is  programmamanager Metropolitaan Landschap MRA. Hij coördineert de uitvoering van het programma en zet zich in voor intensieve interne en externe samenwerking in de MRA op het gebied van natuur en landschap. Hij spreekt woensdag 19 juni op de Metropolitan Conference Intens.

De MRA wil de grote diversiteit aan bijzondere landschappen in de regio koesteren en er in investeren, samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met het plan van aanpak, ‘Het metropolitane landschap als strategische opgave’, wordt geanticipeerd op actuele ruimtelijke uitdagingen, vanuit een integrale benadering en met een nieuwe financieringsstrategie.

Meer sprekers