Marco te Brömmelstoet

Marco te Brömmelstoet

Marco te Brömmelstoet, bijgenaamd de Fietsprofessor, is hoogleraar urban planning aan de Universiteit van Amsterdam. Hij focust op het gebruik van grond en mobiliteit. Hij spreekt zaterdag 22 juni tijdens de afsluitende conferentie Amsterdam Lezingen 2019. 

Te Brömmelstroet is oprichter en directeur van het  Urban Cycling Institute. Daarin wordt gekeken naar de relaties tussen fietsen, de samenleving en steden en naar het verspreiden van de Nederlandse kennis over het fietsen. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in de Summer School on Planning the Cycling City en de documentaire Why We Cycle.

Meer sprekers