Judith Duveen

Judith Duveen

Judith Duveen is als Directeur Werk bij de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de ondersteuning van Amsterdammers naar werk. Voorheen was ze bestuurslid van WiGo4it, een coöp en samenwerkingspartner van gemeenten op het gebied van informatievoorziening en innovatie in sociale dienstverlening. Ze spreekt dinsdag 18 juni op de Metropolitan Conference Werk in uitvoering.

Eerder werkte ze in verschillende rollen bij de Gemeente Amsterdam. Ook werkte ze als Hoofd Financiën en als plaatsvervangend Directeur Directie Kinderopvang bij het ministerie SZW. Ze was beleidsmaker bij het Rijk op de ministeries OCW, AZ en EZ. Ze studeerde communicatiewetenschappen aan de UvA.

Meer sprekers